Đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở E-Trading tại VFM
Nhà đầu tư đăng ký hôm nay và đăng nhập tài khoản, thử nghiệm vào hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở E-Trading của Công ty VFM. Nhà đầu tư vui lòng có sẵn những hồ sơ sau đây và chỉ cần vài phút để nhà đầu tư hoàn tất quy trình đăng ký:
Mở tài khoản cá nhân:
 1. CMND hoặc passport để mở tài khoản.
 2. Mã số giao dịch (STC) (chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài).
 3. Thông tin tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư và tài khoản góp vốn mua cổ phần (IICA) dành cho nhà đầu tư nước ngoài.
  (*) Tài khoản ngân hàng này được dùng để Công ty Quản lý Quỹ chuyển khoản trực tiếp toàn bộ tiền bán chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo cung cấp tài khoản góp vốn mua cổ phần (IICA).
 4. Số điện thoại di động của nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam được sử dụng cho dịch vụ nhắn tin.
 5. Địa chỉ email cố định.
  (*) Nếu nhà đầu tư gặp bất kỳ vấn đề trong việc đăng nhập tài khoản E-Trading (VD: quên mật khẩu), địa chỉ email này được dùng để xác nhận và tái kích hoạt tài khoản của nhà đầu tư cũng như nhận tất cả các dịch vụ và thông tin từ hệ thống online E-Trading và từ Công ty VFM.
Mở tài khoản tổ chức:
 1. Bản sao hợp lệ của Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 2. Mã số giao dịch (STC) (chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.
 3. Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của nhà đầu tư tổ chức (nếu có).
 4. Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 5. Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếu có).
 6. Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty và tài khoản góp vốn mua cổ phần (IICA) dành cho nhà đầu tư nước ngoài.
  (*) Tài khoản ngân hàng này được dùng để Công ty Quản lý Quỹ chuyển khoản trực tiếp toàn bộ tiền bán chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo cung cấp tài khoản góp vốn mua cổ phần (IICA).
 7. Bản sao hợp lệ Danh sách chữ ký hợp pháp và bản sao hợp lệ Passport (nếu có).
 8. Số điện thoại di động hoạt động tại Việt Nam được sử dụng cho dịch vụ nhắn tin.
 9. Địa chỉ email cố định.
  (*) Nếu nhà đầu tư gặp bất kỳ vấn đề trong việc đăng nhập tài khoản E-Trading (VD: quên mật khẩu), địa chỉ email này được dùng để xác nhận và tái kích hoạt tài khoản của nhà đầu tư cũng như nhận tất cả các dịch vụ và thông tin từ hệ thống online E-Trading và từ Công ty VFM.
Quý nhà đầu tư vui lòng gọi số đường dây nóng (08) 3825 1480 để được tư vấn trực tiếp
Đã đăng ký tài khoản? Đăng nhập